Tác giả: Đường Hoa Quế

Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo

Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo

Giới thiệu truyện: Truyện này đọc cảm giác vô cùng dễ thương nè, thuy vô tình nhưng cố ý như vậy làm cho thằng anh bị hành thê thảm, lúc đầu chửi anh là heo thui nhưng sau đổi hẳn gọi là heo. Truyện còn có đề cập đến mấy cp phụ cũng dễ thương không kém, ví dụ […]