Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch

Cung – Mê Tâm Ký

Cung – Mê Tâm Ký

Giới thiệu truyện: Nàng lấy Hiền phi của tiền triều làm mục tiêu phấn đấu cả đời, đọc thuộc lễ – hiếu – nghĩa, lấy nữ giới làm chuẩn mực trong lòng. Cố gắng phấn đấu trở thành phụ nữ mẫu mực của thiên hạ! Đây là khát vọng cao nhất cả đời nàng, ai […]