Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh

Thần Y Ngốc Phi

Thần Y Ngốc Phi

Tóm Tắt nội dung truyện Chẳng phải ngốc tử là không được yêu sao, là kẻ bị khinh ghét thì không có quyền lực chọn ư? Đâu ra cái quy luật ấy, nàng ta cũng là người mà. Không biết thì xem như không có chuyện gì nhưng là cô đã xuyên qua mượn thân […]