Tác giả: Đường Ngọc Hoa

Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Giới thiệu truyện: Nàng – một cái tiểu thư nổi danh hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không sao tả hết, lại cầm, kỳ , thi, họa đều giỏi , võ công cũng là khó ai bì được, kể cả là nam tử. Là nữ nhi bảo bối của Lăng Thượng thư Lăng Bích Nguyệt. Hắn […]