Tác giả: Dương Thiệu Tước

Vui Xuân

Vui Xuân

Lời 1: Mừng xuân về hoa tươi thắm bước đẹp gió bay Cùng hát vang lên lòng vui sướng thắm bao niềm say Đồng nhau cùng ta xây đắp đời thêm tươi mới Cố làm vẻ vang cho dân nước Nam muôn đời Kìa bướm óng ánh với ngàn muôn sắc thắm Với muôn hoa […]