Tác giả: Đường Trúc Ninh

Đối Thủ Của Đại Ca

Đối Thủ Của Đại Ca

Tóm tắt nội dung truyện Vào một ngày nắng đẹp nàng đã đến thế giới này, nàng là một tiểu công chúa vô cùng dễ thương ra đời trong sự yêu thương của ba mẹ. 16 năm sau nàng đã là một đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng lại thấy vẻ đẹp […]