Tác giả: Duyệt Vi

Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Trích đoạn: Nha đầu thối này, đã mười bảy tuổi rồi nhưng hoàn toàn không học vấn, không nghề nghiệp. Bình thường bảo nàng chăm chỉ đọc sách, nàng lại chỉ tính mưu kế để sống phóng túng; dạy nàng học võ thuật, nàng đều lấy cớ ốm, không kêu đau chỗ này thì lại […]