Tác giả: Elizabeth Chandler

Ăn, Cầu Nguyện, Yêu

Ăn, Cầu Nguyện, Yêu

Giới thiệu truyện: Con đường kiếm tìm tự do và hạnh phúc của Liz trải dài qua 3 lãnh thổ văn hóa độc đáo, mà cô đặt tên cho từng chặng: Ăn (Italy), Cầu nguyện (Ấn Độ) và Yêu (đảo Bali, Indonesia). Bằng giọng văn kể chuyện hóm hỉnh, quan sát tỉ mỉ và chớp […]