Tác giả: Eventfulday's Blog

Hồi ký Một Ngày Giông Tố

Hồi ký Một Ngày Giông Tố

Các bạn thân mến, Chúng tôi, khi đưa cuốn hồi ký này tới độc giả, đã mong muốn hồi ký có thể giúp độc giả hiểu hơn phần nào về bức tranh xã hội vào thời của những biến động và những sự kiện mang tính quyết định số phận của đất nước. Chúng tôi […]