Tác giả: Fuyu

Như Mùa Đông Rơi Xuống

Như Mùa Đông Rơi Xuống

Tôi muốn làm Peter Pan! Nhưng khi biết mình không thể hoàn toàn là Peter Pan, tôi lại nghĩ mình có thể có một phần là Peter Pan. Nghĩa là sau này dù có lớn lên, dù có già đi, nhưng sẽ có một phần suy nghĩ của tôi được gìn giữ ở một góc […]