Tác giả: Hà Thúc Sinh

ĐỜI THƠM NHƯ NGỌN ĐỒI ẨM

ĐỜI THƠM NHƯ NGỌN ĐỒI ẨM

Nhưng bao giờ chàng đi? Mà trời ơi làm sao chàng đi được lúc này, giữa khi trong họ ngoài làng đang chạy đua với thời gian để kịp ra báo xuân. Chàng làm báo ngày, điều ấy có nghĩa c̣n bận quá nuôi con mọn. Bài vở cho số xuân hạn chót là 15 […]