Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch

Vừa gặp đã yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch

Vừa gặp đã yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch

Giới thiệu: Đây là câu chuyện về một hủ nữ sau khi bị một tiểu tam cướp hôn, bị coi thường, cô đi tìm kiếm một đêm tình, kết quả bị một con sói bụng dạ đen tối nào đó ăn xong lau sạch, cộng thêm bị lừa mang về nhà. Đây là câu chuyện […]