Tác giả: Hải Lục

Oan Gia Biến Thân Gia

Oan Gia Biến Thân Gia

Tóm tắt nội dụng truyện: Di? Khi nào thì quán cà phê nàng thường đến có mánh lới mới, bánh quy đưa cho khách nhân còn có tờ giấy ẩn dấu Mà nàng một ngụm cắn phải đúng đúng là …oan gia biến thân gia! A, nàng nên cười trừ, hay là nên đi đến […]