Tác giả: Hồ Ly Đại Quân

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Giới thiệu truyện: Ta bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, càng trở thành một giấc mộng của mỗi nam nhân – Phò mã gia. Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên. Thế nhưng, công chúa là hoa mà ta cũng là một […]