Tác giả: Hồ Xuân Hương

Phật động thâm u

Phật động thâm u

Truyền văn Phật tích tại Linh San, Cận đắc sơn ông chỉ thử gian, Ðộng khẩu thiển thâm hoang thảo kính Tự ngân nồng đậm ấn đài ban, Phóng đăng hồ ngoại kiều do tại, Cấp thủy biên khê tỉnh bất can, Sắc tức thị không không thị sắc, Thiền gia đương tác như thị […]

Qua chơi giếng rồng

Qua chơi giếng rồng

Ngọc sơn sơn hạ tiểu khê biên, Xuyên thạch quyên quyên chú bách xuyên. Nhuận hoạt hồn như hòa ngọc dịch, Thanh hương sai khả thắng long diên. Dư ba tư tưởng thiên chu thụ, Lưu trạch xuyên xuyên vạn lục điền. Tinh diệp khởi ưng tư nhất ấp, Vương Minh dụng cấp phúc di […]

Hóng mát Ðông Sơn

Hóng mát Ðông Sơn

Ðồ Sơn chi đông viết Ðông Sơn, Dao vọng sơn hình tự mã yên, Cổ tự môn tòng lâm lộc xuất, Giang Phi động tại thạch bình gian, Phiếm châu hữu khách ca minh nguyệt, Cao ngận hà nhân tuý thạch bàn, Sơn đỉnh bất tri tang hải biến, Ngật nhiên chi trụ chướng cuồng […]

Trỗi tiếng ca chèo

Trỗi tiếng ca chèo

Linh lung tứ bích liệt vân bình Ngọc duẩn sâm si thuỷ diện bình Tiệm giác Đào Nguyên sơn tác hộ Chỉ tùng Ngư Phố thạch đồn binh Tận giao Tạ khách du nan biến Già mạc Vân Lâm hoạ bất thành Dao vọng thuỷ cùng sơn tận xứ Hốt nhiên xung xuất trạo ca […]

Về chốn nước mây

Về chốn nước mây

Vân căn thạch đậu tự phong phòng Mãn mục sơn quang tiếp thuỷ quang Thiệp hải tạc hà si Lí Bột Phụ chu tàng hác bái Nguyên Chương Loa ngân tịch tễ lân tuần xuất Vụ ảnh triêu mê thứ đệ tàng Mạn thuyết ngư nhân chu nhất diệp Sổ trùng môn hộ Thuỷ Vân […]

Tới An Bang

Tới An Bang

Lãng tích phong trần vị nhạ cương, Phiêu linh thư kiếm nhập An Bang. Cừ lô thiên địa tâm thiên lý, Oa giốc sơn hà nhãn nhất soang (song). Thi giá cảm vân sơn quỷ khấp, Sầu thành liêu giả tửu binh hàng. Hứng hàm dục tá Tinh châu tiễn, Tiễn thử kỳ phong thuỷ […]

Ngóng đỉnh toan ngoan

Ngóng đỉnh toan ngoan

Hải ốc trù Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u Sinh diện độc khai vân lộ cốt Đoạn ngao tranh kị khách hồi đầu Bằng Di diệp tác kình thiên trụ Long Nữ thiêm vi hải ốc trù Đại để Thuỷ Hoàng tiên vị cập Cố lưu Nam […]

Qua vũng Hoa Phong

Qua vũng Hoa Phong

Phiến phàm vô cấp độ Hoa Phong, Tiễu bích đan nhai xuất thuỷ trung. Thuỷ thế mỗi tuỳ sơn diện chuyển, Sơn hình tà kháo thuỷ môn thông. Ngư long tạp xử thu yên bạc, Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng. Ngọc động vân phòng tam bách lục Bất tri thuỳ thị Thuỷ Tinh […]