Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Giới thiệu truyện: Vì cứu ca ca đang bị giam giữ trong ngục, Tần Vũ Lâu bị cha đưa vào động phòng với Huệ Vương – một con ma ốm chỉ sống được vài năm nữa. Đời này đã định nàng phải thành quả phụ… Đêm tân hôn, nàng mới phát hiện lời đồn không phải như vậy. […]