Tác giả: Hoàng Ngọc Lễ

Bún ốc “Phủ Tây Hồ”

Bún ốc “Phủ Tây Hồ”

Tôi có tật hám và háu ăn nên hễ đâu có món gì ngon là phải kiếm đến cho bằng được. Đệ nhất trong tứ khoái mà lị! Ở VN có rất nhiều nơi bán bún ốc, nhưng ngon nhất phải kể là bún ốc Phủ Tây Hồ. Sở dĩ tôi có dịp tới Phủ […]