Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Bùa Lỗ Ban… thực, hư… thiện, ác…

Bùa Lỗ Ban… thực, hư… thiện, ác…

Nhà thằng Chiến, thằng bạn thân nhất của tôi lúc còn học Mạc Đĩnh Chi nằm ngoài mặt tiền con đường gì tôi cũng không nhớ tên, chỉ biết đi hướng về Lái Thiêu gần bên cây cầu tên là Giao Khẩu. Thật ra đây là nhà bên vợ của nó, ngày xưa lúc còn […]