Tác giả: Hồng Gia Bình

Lôi Thần Lang Quân

Lôi Thần Lang Quân

Giới thiệu truyện: Tương truyền rằng hai năm trước bà Lan Phi được đức vua sủng ái và táng tại khu Minh lăng này. Từ đó dân cư miền phụ cận ban đêm thường nghe tiếng than khóc rất thảm thiết. Trong lăng miếu thường phát hiện những xác chết rất khủng khiếp. Người ta cho […]