Tác giả: Ích Ân

Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?

Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?

Giới thiệu truyện: – Là nước bọt em đấy, thì sao?- vốn cái tính không sợ trời đất của cô nên cô buộc miệng nói ra như vậy, sự tinh nghịch của cô đã dẫn đến cho cô tai họa gì đây? – Nước Bọt?- Anh hỏi lại anh mắt ngạc nhiên, khóe môi hơi […]