Tác giả: K. G. Paustovsky

Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa

Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa

Giới thiệu truyện: “Bông hồng vàng của Samet! Đối với tôi có phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta. Thật là lạ lùng khi chẳng có ai chịu bỏ sức lao động của mình ra nghiên cứu xem từ những hạt bụi quý ấy đã phát sinh […]