Tác giả: Kawi

Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tóm tắt nội dung truyện: Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. […]