Tác giả: Khí Khanh Mộc Hữu Tểu JJ o0o

Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Giới thiệu truyện: Trước khi sống lại, Thẩm Thiên Thiên ghét nhất một người, người này là phu quân của nàng, Ninh Ngọc. Hắn có 18 người tiểu thiếp. Sau khi sống lại, Thẩm Thiên Thiên vẫn ghét nhất một người, cái người này vẫn là Ninh Ngọc. Hắn vẫn có 18 người tiểu thiếp?? […]