Tác giả: Khĩnh Khiếu Ngã Dục Dã

Anh Nghĩ Muốn Em

Anh Nghĩ Muốn Em

Giới thiệu truyện: Trước khi nói đến chuyện chính, tôi nghĩ đầu tiên nên tự giới thiệu có vẻ tốt hơn.Tên của tôi là Lâm Vũ Nhi, bởi vì tôi thích tiểu thuyết võ hiệp, cho nên cũng rất thích tên của mình.Nhưng tên này là tổ hợp tạo thành từ một lần ba, mẹ […]