Tác giả: khoailepho

Đừng Đùa Với Gái Hư

Đừng Đùa Với Gái Hư

Một câu chuyện tình yêu được tác giả gắn mác [True Story] (câu chuyện có thật), đọc thử xem sao?