Tác giả: Khốn Ỷ Ngôn Lâu

Viên Ngọc Kề Bên

Viên Ngọc Kề Bên

Giới thiệu truyện: Câu chuyện lấy bối cảnh chốn tiên giới cũng có những chàng hoàng tử cùng thống lĩnh nhân giới. Đàm U là nhị điện hạ có sắc đẹp kiều diễm. kế bên hắn có một Lưu Quang sớm được xem như viên ngọc kề bên hắn. Cậu cũng là tình duyên ngàn […]