Tác giả: Không Có Mắt

Hôn Nhân Cao Một Trượng

Hôn Nhân Cao Một Trượng

Giới thiệu truyện: Bản thường: Kiếp trước của Trình Cốc Tâm gặp phải chuyện thật sự rất cẩu huyết, kiếp trước? Tạm thời cứ xem như là kiếp trước đi. Cảm giác bị xe cán qua còn chưa cảm nhận triệt để, thì liền nếm phải mùi vị phổi tràn đầy nước, cô đoán rằng […]