Tác giả: Không Gian Pháp Sư

Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Giới thiệu truyện Ai nói có “không gian” thì phải kinh thiên động địa, ai nói có “không gian” thì không gì không làm được. Hãy nhìn cô gái nhỏ trùng sinh mang theo “không gian” như thế nào, tiếp tục cuộc sống gia đình đơn giản an nhàn như thế nào. “Tác dụng của […]