Tác giả: Không Không Tử Vu

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em, tình yêu không nên miễn cưỡng mà chiếm đoạt phải dùng tâm cảm hóa họ để họ có thể thấy được tình yêu của mình dành cho họ là chân thật không phải là mình yêu không được mà dùng thủ đoạn […]