Tác giả: Khúc Điều Chi Thương

Long Hồn

Long Hồn

Giới thiệu truyện: Nhân vật chính vô cùng xuất sắc, một người bất phàm. Tất cả chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh của hắn. Mà theo lời kể của Trung thúc thì lúc đầu mới biết được. Nhân vật chính kỳ thật vẫn còn một hài tử 18 tuổi. Trong 4 năm từ […]