Tác giả: Khuê Việt Trường

Điệu Tango Hôm Qua

Điệu Tango Hôm Qua

C ó người nói là giữa thời buổi vệ tinh thông tin này thì làm gì có tiếng sét ái tình? Vậy mà chuyện mới gặp nhau lần đầu đã cảm thấy người kia như là nửa phần còn lại của mình đã xảy ra trong đêm Giáng sinh năm ấy. Thời tiết ngày hôm […]