Tác giả: Khương Hữu Dụng.

Lên Côn Sơn

Lên Côn Sơn

(Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi) Lên đỉnh Côn Sơn tìm Nguyễn Trãi Trên đầu xanh ngắt một bầu không Bàn cờ thế sự quân không động Mà dấy quanh mình nỗi bão giông. (1980)