Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ

Giới thiệu truyện: Khi các quốc gia tranh đấu thì cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một thiếu nữ đẹp như tiên thiên, mang theo hành động và lời nói không hề kỵ úy khiến toàn võ lâm thiên hạ phải kính ngưỡng. Cùng với đó […]