Tác giả: Kid Cat Chibi

Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Giới thiệutruyện: Hắn-một ác quỷ trong thế giới đêm nổi tiếng là lạnh lùng, ra tay tàn bạo. Hắn là người đứng trên vạn người. Hắn-người đứng đầu học viện hoàng gia Noah. Hắn ghét con gái và không muốn họ chạm vào người. Nếu con gái mà chạm vào hắn chỉ có một kết […]