Tác giả: Kim Bạc Bạc

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Tóm Tắt nội dung truyện Đưa tay không thấy năm ngón tay, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp nối tiếp nhau xẹt qua phía chân trời, đem bầu trời một màu tối đen xé rách thành nhiều mảnh, như là hé ra khuôn mặt khủng bố mà dữ tợn. Ba thân ảnh nhỏ gầy […]