Tác giả: Kim Bính

Con Đường Vấy Máu

Con Đường Vấy Máu

Giới thiệu truyện: Một thân một mình anh chọn con đường này không sợ đầu rơi máu chảy càng không sợ cô lập. Nhưng về sau khi gặp cô anh đã có chuyện để sợ hãi. Tình yêu đến, có người đã tìm được tín ngưỡng của bản thân mình. Mời các bạn cùng đón […]