Tác giả: Kim Cương Quyển

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tóm tắt nội dung truyện: Rất nhiều lúc, đổi một lập trường cũng đủ để biến những điều vốn không có khả năng thành có khả năng, mà những điều vốn có khả năng lại trở thành không có khả năng. Rốt cuộc điều bị gạt đi là gì, đoạn này ký ức đối với […]