Tác giả: Kinh Thành Nam Sủng

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Giới thiệu truyện: Con người ta có thể vì tiền mà làm tất cả. Quả thật như vậy khi mà tác giả Kinh Thành Nam Sủng đã lấy một ví dụ hài hước để minh chứng cho điều đó trong truyện Tắm Cho Đại Ca. Câu chuyện đưa chúng ta quay về thời kỳ xa xưa khi […]