Tác giả: Krishnamurti

J Krishnamurti cuộc đời và tư tưởng

J Krishnamurti cuộc đời và tư tưởng

“Giữa trần gian mọi thứ chóng qua Tôi là khách Từ đó Không vướng mắt nào ràng buộc tôi Không đất nước nào sở hữu tôi Không biên cương nào cầm giữ tôi.” Krishnamurti – Người Bạn Bất Tử, 1928 Trong cuộc hành trình của nhân loại nhằm khám phá cách thế cá nhân tự […]