Tác giả: Kun Max

Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị

Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị

Trích đoạn: “Thằng kia, sao mày khoái bắt nạt con nít vậy” – Thằng chủ quán hỏi “Mày lại coi nó đánh nè, cầm Jinx lên mũ phép thuật. Đánh đấm cái đéo gì nó” “ĐM, nó về lôi chị nó lên thì mày khổ” “Đéo quan tấm. Im bố đánh” Không biết sao hôm […]