Tác giả: Lạc Khuynh

Chút Chuyện Của Thặng Nữ

Chút Chuyện Của Thặng Nữ

Giới thiệu truyện: Thặng nữ: Thặng nghĩa là dư thừa, thặng nữ ở đây là “gái ế”, nói giảm nói tránh thì là “những cô gái vẫn còn độc thân”  o(´^`)o =)) Đây là một câu chuyện girl love nhẹ nhàng, độ “thanh thủy” vừa phải. Vì sao mình chọn edit bộ này? 1. Vì Lạc […]