Tác giả: Lâm Bội

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Giới thiệu truyện: Băng qua Biển cát Quỷ ma, trăng non chỉ dẫn lữ trình. Thung lũng Bóng ma vô biên vô hạn, ốc đảo vĩnh viễn trải rộng kéo dài. Nơi thần sa mạc ở, Cung điện cát vàng mộng ảo. —— ca dao cổ xưa của bộ tộc du mục sa mạc Tatenuric. […]