Tác giả: Lê Đạt

Xứ lạng

Xứ lạng

Ai lên xứ Lạng cùng anh[/] Chữ lưu thuỷ hành trình mây xứ Lạng Mộng đầu cầu vô phép cảng Biếc câu

Xù nợ

Xù nợ

Huyệt vô danh lút xanh cỏ sử Bia mòn xù nợ chữ tương lai

Xin việc

Xin việc

Trăng 2000 hoa chuyển giao thế kỷ Xuân xin chân gác nghĩa địa tình

Xin

Xin

Nột bến đau một trường giang khổ Xếp hàng xin kiếp nữa bên nhau

Xa cách

Xa cách

Em biệt cách nửa vòng Trái Đất Buồn xuân chưa hoàn tất hoa đào

Vòng quay

Vòng quay

Em híp hốp anh nhịp theo chẳng lại Thở thương mình tình phải vòng quay

Vĩnh cửu

Vĩnh cửu

Em chợt hiện như một chiều cổ đại Vườn nhạt mùa hoa lải rải mưa xưa Bếp nguội chớp bùng tâm lửa lại Vĩnh cửu xanh soi một mải tình

Tử phác

Tử phác

Quay quay thương nhớ quyến vào tơ Người đáy mộ tâm còn luyến láy Đèn vàng nhấp nháy ngã tơ quay

Tuổi học trò

Tuổi học trò

Vườn hoang hoa cải hoá vàng Mộng ngần đập cái chín bàng nhân chia

Tù và

Tù và

Gió bồ kết nắng lung liêng mày cúc Mà phập phồng xa thao thức bỗng xanh Ngò trắng ổ hoa vườn trứng quốc Tù và ngà ai ọ nghé đồng Chanh Chiều sểnh đàn em chẳng gọi tên anh Đấy vô tình nên đây hoá vô danh

Tu từ

Tu từ

Một chữ niệm hoài tâm vẫn lạ Tu từ chưa chín quả trăm năm

Trăng tháng tám

Trăng tháng tám

Trăng rằm trái mọng cong cành bưởi Đèo bòng người gốc tuổi rung cây

Thương lẻ

Thương lẻ

Hồ chành liễu chớp xanh mùa biếc Lẻ một trăng diều một chiếc yêu

Thức đêm

Thức đêm

Nằm bên nhau mà tình ký ức Giường ngủ chung đêm thức một mình

Thương hiệu

Thương hiệu

Thời trang trải mấy mùa nắng chết Mác tình trọn kiếp “mết in em” (made in em)

Thu điếu (II)

Thu điếu (II)

Cá đâu đớp động dưới chân bèo Nguyễn Khuyến Liễu lim dim nước không gợn sóng Một ngờ liếc biếc động ao thu