Tác giả: Lệ Thu Huyền

Cầm Tay Mùa Hạ

Cầm Tay Mùa Hạ

Giới thiệu truyện: Khi những con người lướt qua đời nhau mà không hay biết sau này một người trong số đó lại trở thành người quan trọng nhất đối với mình Giữa tình yêu và sự nghiệp, ta lại cảm thấy phân vân, có lẽ mọi người nghĩ đàn ông đàn ang không có […]