Tác giả: Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tóm Tắt nội dung truyện Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ là một bản mở rộng về câu chuyện huyền thoại Liêu Trai Truyền Kỳ trước đây. Nó mang nội dung hoàn toàn khác và mới lạ giành cho người đọc.. Anh là một con người coi trọng danh nghĩa, có ước mơ sẽ làm […]