Tác giả: Linh Bảo

Để Kỷ Niệm Một Tình Yêu Bất Diệt

Để Kỷ Niệm Một Tình Yêu Bất Diệt

Hình như hôm ấy trời đẹp lắm. Có một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi chơi núi Ngũ Hành. Ngũ Hành Sơn là một trong những thắng cảnh miền Trung nước Việt Nam. Trên con đường thiên lý từ Đà Nẵng trở vào, du khách vẫn thường trông thấy năm đầu ngọn núi mơ […]