Tác giả: Lý Trà

Hợp Âm Thứ Bảy

Hợp Âm Thứ Bảy

Giới thiệu truyện: Mã Tu Hòa đã từng tiếp xúc với rất nhiều hồ sơ tội phạm hung ác. Duy chỉ có người phụ nữ hàng xóm là anh không thể nhìn thấu, cô là người cứu mạng anh nhưng đồng thời cũng là nghi phạm trong một vụ kỳ án….Càng tiếp cận anh lại […]