Tác giả: Ma Hoa Đông

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Giới thiệu truyện: Quan hệ của các cậu thật tốt!!! “Phía dưới xin mời khách quý của của chúng ta, cũng chính là ngôi sao mới của giới diễn viên, nhân xưng sầu muộn tiểu sinh – Văn Lược. Mời lên đài trao giải!” Người dẫn chương trình liên tiếp giới thiệu, rốt cuộc hô […]