Tác giả: Mặc Tô Lê

Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Giới thiệu truyện: Phó Sủng, họ Phó, tên chỉ có một chữ Sủng, cấp bậc thiếu úy, cha mẹ Phó Sủng thường nói chuyện phiếm như thế này. “Anh nói con gái mình như vậy, có thể gả ra ngoài sao?” Mặt mẹ Phó lo lắng. Cha Phó buông tạp chí trong tay: “Đừng nói […]

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Giới thiệu Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. * Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn […]