Tác giả: Mạn Tuyết Sơ Tình

Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Giới thiệu truyện: Vị hôn phu tốt phải giống như thế nào? Phụ thân nói nam nhân tốt phải đầu đội trời chân đạp đất. Tô Tĩnh Nhã nói đứng ở trên mặt đất còn phải xem trời cao bao nhiêu đó! Nếu ngã xuống đè chết người thì phải làm như thế nào? Phụ […]